top of page
Image by frank mckenna

   Kontenerowiec

     Informacje:

   Jak nazwa wskazuje jest przeznaczony  do przewozu kontenerów. Kiedyś był nazywany "pojemnikowcem". Część z nich jest wyposażona w urządzenia przeładunkowe dźwigi lub suwnice. Jest to również statek specjalnie wyposażony w prowadnice i przeznaczony do przewozu kontenerów przy założeniu ich pionowego załadunku i wyładunku. Z powodu olbrzymiej popularności transportu drobnicy w kontenerach oraz stopniowemu zwiększaniu się wymiany handlowej na świecie, rośnie także popularność kontenerowców. Pierwszym statkiem przeznaczonym do przewozu kontenerów był amerykański MS „Ideal-X”, przebudowany z tankowca w 1956 roku. Mógł przewozić 53 kontenery 35-stopowe.

Link do filmu pt rozładunek kontenerowca https://youtu.be/jw_3-bsUppo

Kontenerowiec: Usługi
bottom of page