top of page
Image by Jeremy Bezanger

   

   Gazowiec

    Informacja:

   


    Statek służący do przewozu ciekłego gazu ziemnego lub skropionego gazu porafinacyjnego. W krajach anglojęzycznych są nazywane: 1. LNG

2. LPG. Rola tego typu statków do transportu gazu ziemnego ciągle rośnie. Wpływ na to ma moda na to paliwo, globalny wzrost gospodarczy, a co za tym idzie, coraz większe zapotrzebowanie na surowce energetyczne.  Większość złóż tego paliwa kopalnego występuje daleko od potencjalnych konsumentów. Jednakże zastosowanie nowoczesnych technologii spowodowało, że zmniejszyły się koszty skraplania i regazyfikacji oraz obniżyły się koszty budowy gazowców. Transport gazu drogą morską dawniej był tylko technologią niszową, w obecnej chwili   jest równie ważny, jak transport rurociągami. 

Link do filmu pt wypłynięcie gazowca do terminalu https://youtu.be/P5e3MqtLMVk

Gazowiec: Usługi
bottom of page